Du học hè tiếng Anh tại Philippines 2017
Hiển thị
  10/07/2018

Trường Anh ngữ CPILS một trong những trường dạy học theo mô hình Sparta tốt nhất tại Cebu

CPILS là một trong những trường Anh ngữ tốt nhất tại Cebu áp dụng dạy học tiếng Anh theo mô hình Sparta, được thành lập vào năm 2001 là trường anh ngữ trực thuộc đại học San Jose - Recoletos ( một trong những trường Đại học xuất sắc nhất tại Cebu ).


Danh mục
Khóa học

Fanpage