Du học Philippines học tiếng Anh tại Thành phố Baguio

  07/01/2017    Lượt xem : 2404

Tại thành phố Baguio, có thể xem như là “Vùng đất Sparta” bởi mô hình giáo dục theo thể thức Sparta được các trường Anh ngữ áp dụng triệt để nhầm tập trung phần lớn vào việc học để học viên tiết kiệm thời gian.

Khóa học
Danh mục

Fanpage